1. prezentace knih

02.10.2018 15:11

Připomínám, že ve čtvrtek proběhne 1. prezentace přečtených knih. Týká se všech, kromě dvou, kteří odevzdali dříve. 

Žáci musí mít zpracovaný referát na knihu, kterou četli + knihu musí mít ve čtvrtek u sebe.

Kdo nepřinese, má 5. Omluvenky typu " Já zapomněl, přinesu to v pondělí" NEPŘIJÍMÁM!