Úterý

16.10.2018 14:47

ČJ - oprava diktátu, synonyma/antonyma, uč. str. 22/cv.2 do sešitu,cv.3 ústně, str.23/cv.4 ústně

        DÚ: vymysli 5 dvojic na synonyma a 5 dvojic na antonyma do domácího sešitu.

 

M - dělení: str. 15/cv,1 ústně, cv.3 do sešitu, cv.4 ústně, cv.5 do sešitu, cv.7 do sešitu

       DÚ: str.15/cv.6 (bez zkoušky)

 

ČJ sloh - vyprávění - četba nejlepších prací, upozorňování na časté chyby, práce s osnovou.