Věta, druhy vět podle obsahu, řazení vět, řazení slov ve větě

27.10.2012 19:24

Druhy vět podle obsahu

Procvičování - poznávání druhů vět

Věta oznamovací - 4 cvičení na procvičení

Věta rozkazovací - 4 cvičení na procvičení

Věta tázací -  4 cvičení na procvičení

Věta přací -  4 cvičení na procvičení

Co už umíme o větě

Klikáním sestav ze slov věty - 10 cvičení

Pořadí vět ve vyprávění - znáš dobře naše nejznámější pohádky?

Dokonči větu podle obrázku

Oprav popletené věty - které slovo do věty nepatří

Doplň začátky a konce vět

Spoj rozlepené věty - přiřaď k sobě části, které k sobě patří