Může se se hodit

Odkazy na články na internetu

Výukové počítačové programy

Články zabývající se problematikou poruch učení

  • Dysgrafie - informace o poruše učení postihující psaní
  • Dyskalkulie - informace o poruše učení postihující matematické schopnosti a dovednosti
  • Dyslexie - informace o poruše učení postihující čtení
  • Dyslexie - text popisující metody čtení ke zlepšení dyslektických obtíží
  • Dysortografie - informace o poruše postihující pravopis
  • Obecné rady a doporučení rodičům pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení
  • Péče o dítě s ADHD - poruchou pozornosti, chování a dítě hyperaktivní
  • Základní informace a rady rodičům dětí se specifickými vzdělávacími potřebami