Ekologie, třídění odpadů

19.04.2013 18:57

Tonda Obal - ekologické aktivity formou hry a zábavných úkolů

Jak správně třídit odpad - rozcestník - co do kterého kontejneru a spousta dalších zajímavostí

Krátká videa na YouTube:

Jak třídíme odpad - sklo - recyklace

Jak třídíme odpad - plasty - recyklace

Jak třídíme odpad - papír - recyklace

Třídírna papíru a plastů

Co se stane s plasty, které vyhodíte