Lidé a čas - orientace v čase

13.03.2013 18:47

Rok, kalendář + další cvičení na procvičení učiva

Části dne, denní režim

Rok - řazení měsíců, kalendářní a školní rok

Výborná cvičení pro orientaci v čase  - hodiny, části dne, týden, měsíce, roční období

Jak číst čas z hodin? - vysvětlení, jak na to

Kolik je hodin? - generátor pracovních listů

Nakresli správně ručičky hodin - generátor pracovních listů

Kalendář - popis jednotlivých ročních období, měsíce

Hry

Cesta z pravěkého obydlí do současnosti - velmi pěkná hra od Českého rozhlasu