Učivo v týdnu od 5. do 9. září

02.09.2011 21:22

ŽA str. 5 - 9 - řádek, sloupeček (orientace), slova opačného významu, orientace v prostoru - nahoře, dole, vpravo, vlevo

                   co do řady nepatří a proč

                   vytleskávání slabik ve slovech a určování jejich počtu

Psaní - uvolňovací cviky - provádíme měkkou tužkou nebo pastelkou (střídáme sešity "mašinku" a písanku1) - děti si vždy ve škole úkol - stránku zakroužkují