úterý 18.9.

18.09.2018 14:45

ČJ - kontrola DÚ, ústní doplnění a odůvodnění gramatických jevů učebnice str.9/cv.14

        DÚ: přepsat do domácího sešitu str.9/cv.14

 

M - pětiminutovka a písemné sčítání a odčítání,

       do sešitu učebnice str.8/cv.1 celé včetně zkoušky

       procvičení malé násobilky

       DÚ: str.8/cv.2 1. sloupec (včetně odhadu v závorkách)

 

ČJ literatura - 1. část deníku Anny Frankové + vyprávění o strachu a odvaze v 2. sv. válce 

                       čítanka str.80,81

¨                     DÚ: na úterý se naučit jednu básničku z čítanky ze strany 10.