Úterý

02.10.2018 15:05

ČJ - diktát (uč. str. 10/cv.17a)

      - uč. str.12/cv.20 a 21 ústně

      DÚ: str.12/cv.21 do sešitu DÚ

 

M - pětiminutovka (uč. str.10/cv.3)

    - str.10/cv.4 (dva příklady) do sešitu

    - str.10/cv.6 ústně, str.11/cv.8 na mazací tabulky

    DÚ: str.10/cv.4 dodělat včetně zkoušek

 

ČJ literatura - prezentace knihy, četba čítanka str. 11-13

    - zápis:

2. října 2018

V poslední chvíli

Autor Otakar Batlička

Z knihy Ohnivé znamení

 

Vysvětli pojmy :

Dostavník

Zachmuřený

Žvanit

léčka