Úterý

09.10.2018 14:41

ČJ - kontrola diktátu, základní skladebné dvojice - zápis v sešitě, str.16/cv.32 - přepsat 3 věty + označit základní skladebnou dvojici, zbytek cv. ústně,

        str.17/cv.33 ústně

        DÚ: vymysli 2 souvětí podle vzorce: V1, protože V2 a V3

 

M - kontrola DÚ, uč. str.13/cv.5, 6

      DÚ: str.13/cv.6 - druhý příklad

 

ČJ - Okřídlená paleta - četba + diskuze o malíři a jeho díle