Úterý

04.12.2018 15:14

Dneska jsme si hodně vykládali a málo se učili. Prosím nezapomínejte, že každý člověk má stejnou cenu a nad nikoho se nemáme povyšovat ani se před nikým ponižovat. A taky že každý je zodpovědný za to, jak se chová k ostatním.

 

DÚ jen z M: uč. str. 3/cv.14 první sloupec včetně zkoušky